poniedziałek, 25 lipca 2011

Wegetatywny rezonansowy test (WRT)

WRT (wegetatywny rezonansowy test) to metoda diagnostyczna, której twórcą był niemiecki lekarz  H.W. Schimmel.  U jej podstaw  leży metoda diagnostyki elektropunkturowej R. Volla. Jednak,  jeśli           w celu diagnostyki i testowania farmakologicznego w metodzie R. Volla wykorzystuje się do 450-600 BAP, to w metodzie WRT zaledwie jeden reprezentatywny, odtwarzalny punkt pomiarowy, na którym zachodzi proces testowania.

Stosowana w WRT metoda filtracji pozwala, nie tylko z wysoką dokładnością przeprowadzić jakościową diagnostykę obecności czynnika infekcyjnego (według zasady tak/nie), ale i oddzielić nieszkodliwą obecność pierwiastka infekcyjnego od jego szkodliwego działania na organizm człowieka.

Sama metoda filtracji polega na kolejnym podłączaniu modulacji częstotliwościowej z bazy selektora             z formowaniem łańcucha logicznego, gdzie każdy poprzedni preparat jest filtrem częstotliwościowym  dla kolejnego, kształtując w ten sposób logiczną kolejność (łańcuch rezonansowy) częstotliwościowych modeli stanów, procesów lub obiektów, mających powiązania przyczynowo-skutkowe (rezonansowe).

Włączając do konturu rezonansowego, zgodnie z logiką badania, określoną kolejną częstotliwośc rezonansową z bazy selektora, uzyskujemy odpowiedż na kolejno zadawane pytania, np:

    * Co? (przyczyna)
    * Gdzie? (porażony organ)
    * W jaki sposób? (charakter procesu)
    * W jakim stopniu? (uciążliwość choroby)
    * Czym regulowac? (rodzaj terapii lub preparat) i wiele innych.

WRT daje nam ogromne możliwości całościowej diagnostyki. Za pomocą WRT możemy przetestowac wiele obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych organizmu, takich  jak: obciążenia geopatyczne, radioaktywne, elektromagnetyczne, alergiczne, wirusowe, bakteryjne, grzybicze, ogniskowe, niedobór minerałów i mikroelementów, witamin, enzymów i hormonów. Możemy ocenic stan układu odpornościowego, jego stopień wycieńczenia, rezerwy adaptacyjne oraz stan energetyczny, a także biologiczne i fotonowe indeksy.


http://www.arkadiamed.com/diagnostyka
http://www.enso-el.eu/pl/artykuly/metody-testowania/130-test-vega.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz